Inwestorzy poszukujący nieruchomości, z której zamierzają czerpać zyski powinni zwrócić szczególną uwagę na kilka aspektów, mających ogromne znaczenie dla poziomu przyszłych przychodów. 

Najważniejszym z nich jest lokalizacja, rozumiana nie tylko jako jej fizyczne umiejscowienie ale przede wszystkim jako zespół warunków otaczających nieruchomość. Do owych warunków należy zaliczyć m.in. dostępność infrastruktury czy udogodnień komunikacyjnych. Ważne są również otoczenie biznesowe oraz charakter danego obszaru. 
W ostatnich latach można zauważyć trend polegający na lokowaniu inwestycji na terenach zabytkowych, pofabrycznych czy poprzemysłowych. Tereny te stają się nowymi osiedlami mieszkaniowymi czy miejscem wybieranym na siedziby firm. Tego typu inwestycje gwarantują stały zysk w długim okresie. Dobrym przykładem jest tu najnowszy projekt Cieszyńska 9 lub zrealizowane inwestycje Słomnicka 4, Miodowa Residence czy Augustiańska Residence, które powstając w modnych rewitalizowanych częściach miasta gwarantują wzrost wartości nieruchomości w czasie.

Przy wyborze nieruchomości, sprawdźmy również:
  • jakie inwestycje powstaną w sąsiedztwie 
  • czy w okolicy zapewniona jest odpowiednia infrastruktura społeczna
  • jak wygląda dostęp do infrastruktury komunikacyjnej
  • poziom uniwersalności pod kątem funkcjonalności i metrażu

Podsumowując wybierajmy nieruchomości, w których możliwe będzie dostosowanie ich do zmiennych warunków rynkowych, podział, zmiana sposobu użytkowania, zmiana funkcji pomieszczeń oraz możliwe wykorzystanie pod różne formy wynajmu.